Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Hải Yến

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Hải Yến

Bác sĩ Chuyên khoa Nội Tim mạch và Nội Tổng quát
Giới thiệu
Quá trình đào tạo
Quá trình công tác
Khám và điều trị
Bài viết

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến có hơn 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý Nội khoa cũng như có thời gian dài công tác tại bệnh viện tuyến Trung ương. Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh, bác sĩ cũng có quá trình đào tạo nâng cao chuyên môn, tu nghiệp tại nước ngoài. 

Quá trình đào tạo

  • Bác sĩ Chuyên khoa Nhi, Đại học Y Hà Nội (1991)
  • Lớp Định hướng Tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam (2001)
  • Thạc sĩ Nội chung, Học viện Quân Y 103 (2002)
  • Lớp bệnh lý mạch máu, Viện Tim mạch Việt Nam và Tổ chức MEVAH, Cộng hoà Pháp (2011 - 2012)
  • Bác sĩ Chuyên khoa II Nội chung, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (2015)

Quá trình công tác

  • Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện tuyến Trung ương (2008 - nay)
  • Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện tuyến B (1993 - 2008)
  • Bác sĩ gia đình (1991 - 1993)

Khám và điều trị

Khám và điều trị các bệnh lý Nội khoa

Trợ lý AI BookingCare